Investor Summit 2019

  • Nya regelverk för en hållbar finansmarknad
  • Hantering av geopolitisk risk
  • Panel – hållbara och etiska investeringar
  • Aktuell penningpolitik – Riksbanken
  • Panel – allokeringsstrategier & alternativa investeringar – risk eller möjlighet?
  • Verktyg och modeller för att styra finansiella portföljer – vetenskapligt baserade mål för hållbar utveckling
  • Panel – förutsättningar för ett välfungerande finanspolitiskt ramverk och spelplan

SvD Investor Summit 2019 är ett unikt event som samlar den mest initierade gruppen av sakkunniga inom området för att diskutera förutsättningarna för de institutionella investerarna under det kommande året. Här får du den omvärldsbevakning och de nya kontakter som behövs för att fatta bättre beslut.

Läs talarintervju med Magnus Emfel, Världsnaturfonden WWF

Välkommen!


Moderatorerna har ordet

Plötsligt händer det, insikten om att resurserna är begränsade, inte bara inom ett företag eller på en viss marknad utan att de globala resurserna också är ändliga. Pengar som investeras ska inte bara ge en avkastning, de ska ge en hållbar avkastning som i de bästa av världar bidrar till att öka resurserna men i alla fall inte ökar belastningen. En ökad efterfrågan på hållbara investeringar ökar kraven både på den finansiella sektorn och näringslivet som helhet att ställa om. Det handlar inte bara om klimatneutralitet i produktionen eller ett aktivt miljöarbete i företaget. Hela kedjan involveras när avkastningskraven förutsätter hållbarhet. Ett exmpel är gröna obligationer ger lägre lånekostnader för företagen och en renare avkastning för investerarna. En tydlig morot som sänker kostnaderna och som ökar möjligheten till avkastning – en hållbar sådan.

För några år sedan, innan hållbarhetsboomen i finanssektorn ägde rum, sa en ägaransvarig på en av landets största banker till SvD: ”när kapitalet väl bestämmer sig för att skifta sina investeringar mot en hållbar riktning, då kommer omställningen att gå otroligt snabbt”.

Och mycket tyder på att det är precis vad vi ser nu. Aldrig tidigare har hållbarhet och klimat varit så högt på investerarnas agenda. Samtidigt tyder allt mer forskning på att hållbarhet för planeten och hållbarhet för plånboken också hänger ihop.

Patricia Hedelius
Börskrönikör
SvD Näringsliv

Peter Alestig
SvD Näringsliv


En hälsning från vår huvudsponsor Schroders


Senaste nytt!

Se programmet för 2019!

Sony Kapoor, Managing Director, Re-Define, Kerstin af Jochnick, Riksbanken, Magnus Emfel från WWF och många fler bekräftade talare! Se klara talare för 2019!

Citat från tidigare deltagare:

”De institutionella investerarna man ville prata med fanns på plats.”

”Relevanta ämnen”

”Välordnat seminarium med bra nätverksmöjligheter”

”Inspirerande dag med högt tempo”

”Bra talaruppställning och gott om tid för frågor”

”Mycket intressant program ”

”Extremt välarrangerat med ledande talare i högst aktuella ämnen inför experter och institutionella deltagare“

Sponsring och utställning:

Att synas på Investor Summit är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Här har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från de privata näringslivet. Mer information!