När business-as-usual inte längre är möjligt

broschyrbild-investor-summitDe senaste åren har företagens hållbarhetsarbete varit i fokus. Starka varumärken har dragits i smutsen efter miljö- och korruptionsskandaler, men vi har också sett globala storföretag driva på för ett kraftfullt klimatavtal i Paris. Det råder inte längre några tvivel om att näringslivet spelar en nyckelroll i förändringen mot en mer hållbar global ekonomi. Genom att utveckla resurseffektiva och lönsamma affärsmodeller kan företag bidra till en hållbar tillväxt, och samtidigt undvika de enorma kostnader som är förenade med att ignorera hållbarhetsriskerna.

Business-as-usual är helt enkelt inte längre möjligt. Det nya landskapet har satt press på investerare, inte minst de statligt ägda, att på ett konkret sätt integrera hållbarhet i sina portföljer. Behovet av nya sätt att räkna på risker och värdeskapande ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv ökar. ESG-frågor är numera ofta integrerade i hur investerare tänker, men de är inte alltid implementerade i hur investerare agerar. Därför har vi på SvD Näringsliv Investor Summit 2016 lagt fokus på just implementering av ESG, att mäta och utvärdera avkastningen av hållbara investeringar. Hur kan man som förvaltare integrera ESG-faktorer i portföljanalysen?

Den 3 maj 2016 samlar vi några av de främsta svenska och internationella experterna för att ge en bild av den snabba utvecklingen, men även lyfta blicken och fånga de framtida möjligheterna. Du får även ta del av hur portföljer bör diversifieras i nollräntetider för att nå rätt allokering – och tips på hur du undviker de största fallgroparna.

SvD Investor Summit är ett unikt event som samlar den mest initierade gruppen av sakkunniga inom området för att diskutera förutsättningarna för de institutionella investerarna under det kommande året. Här får ni den omvärldsbevakning och de nya kontakter som behövs för att fatta bättre beslut.

Varmt välkommen!

Maria Rimpi, Redaktionschef, Svenska Dagbladet
Louise Andrén Meiton, Makroreporter, SvD Näringsliv
Annika Gritti, Senior Projektledare, Insight Events Sweden

Avslutningsvis vill vår huvudsponsor, Schroders, hälsa dig välkommen till eventet och ger här en förhandsvisning och inblick i ämnet som de kommer beröra i sitt anförande under Investor Summit 2016:


Lämna redan nu intresseanmälan för Investor Summit 2017!


Talare på SvD Investor Summit 2016:

Fakta från SvD Investor Summit 2015:

  • +140 deltagare besökte eventet
  • +65 organisationer
  • En betydande andel av deltagarna var på beslutsfattande nivå
  • 14 välrenommerade talare
  • Konferensen bjöd på en blandning av case studies, paneldebatter och analyser skräddarsytt utifrån deltagarnas intressen

Citat från förra årets deltagare:

”De institutionella investerarna man ville prata med fanns på plats.” ”Relevanta ämnen” ”Välordnat seminarium med bra nätverksmöjligheter” ”Inspirerande dag med högt tempo” ”Bra talaruppställning och gott om tid för frågor” ”Mycket intressant program ” ”Extremt välarrangerat med ledande talare i högst aktuella ämnen inför experter och institutionella deltagare“

Sponsring och utställning:

Att synas på Investor Summit 2016 är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Här har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från de privata näringslivet. Mer information!