Investor Summit 2019

  • Nya regelverk för en hållbar finansmarknad
  • Hantering av geopolitisk risk
  • Panel – hållbara och etiska investeringar
  • Aktuell penningpolitik – Riksbanken
  • Panel – allokeringsstrategier & alternativa investeringar – risk eller möjlighet?
  • Verktyg och modeller för att styra finansiella portföljer – vetenskapligt baserade mål för hållbar utveckling
  • Panel – förutsättningar för ett välfungerande finanspolitiskt ramverk och spelplan

SvD Investor Summit 2019 är ett unikt event som samlar den mest initierade gruppen av sakkunniga inom området för att diskutera förutsättningarna för de institutionella investerarna under det kommande året. Här får du den omvärldsbevakning och de nya kontakter som behövs för att fatta bättre beslut.

Välkommen!

 


En hälsning från vår huvudsponsor Schroders


Senaste nytt!

Broschyren för 2018 är färdig! Ladda hem den här.

Hela programmet för 2018 är färdigt! Ta del av det här.

Johan Rockström, professor Water Systems and Global Sustainability and Director, Stockholm Resilience Centre, Riksbanken, Single Resolution Board och många fler bekräftade talare! 2018-års talarlista är färdig!

Citat från tidigare deltagare:

”De institutionella investerarna man ville prata med fanns på plats.”

”Relevanta ämnen”

”Välordnat seminarium med bra nätverksmöjligheter”

”Inspirerande dag med högt tempo”

”Bra talaruppställning och gott om tid för frågor”

”Mycket intressant program ”

”Extremt välarrangerat med ledande talare i högst aktuella ämnen inför experter och institutionella deltagare“

Sponsring och utställning:

Att synas på Investor Summit 2018 är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Här har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från de privata näringslivet. Mer information!