ANMÄLAN

Investor Summit 2019 är fullbokad!

Vi ser fram emot att träffa alla den 8 maj!

KONTAKT DELTAGARPLATS:
Magnus Sjölander
magnus.sjolander@insightevents.se
+46 8 587 662 14

LOKAL:

Grand Hôtel, Stockholm