Stort tack till alla som gjorde årets mötesplats så lyckad!

Tack till årets deltagare, talare och samarbetspartners för en lyckad mötesplats. Boka redan nu in 6 november 2024 då SvD Investor summit är tillbaka!

Programarbetet pågår kontinuerligt, har du tips på talare eller praktikfall du önskar se i programmet så kontakta oss gärna på stefan.broman@insightevents.se

En hälsning från vår Headline Sponsor Insight Investment!

Headline Sponsor 2023

Co-Sponsors 2023

Sponsor 2023