Välkommen till Investor Summit

Expertpresentationer – Paneldiskussioner – Nätverkande

Programmet för 2020 är under bearbetning och presenteras snart.

Tills vidare finns information från förra årets konferens på sidan!

Varmt välkomna till Investor Summit 2020 den 13 maj i Stockholm!

SvD Investor Summit är ett unikt event som samlar den mest initierade gruppen av sakkunniga inom området för att diskutera förutsättningarna för de institutionella investerarna under det kommande året. Här får du den omvärldsbevakning och de nya kontakter som behövs för att fatta bättre beslut.

Partners 2019

Moderatorerna har ordet

Plötsligt händer det, insikten om att resurserna är begränsade, inte bara inom ett företag eller på en viss marknad utan att de globala resurserna också är ändliga. Pengar som investeras ska inte bara ge en avkastning, de ska ge en hållbar avkastning som i de bästa av världar bidrar till att öka resurserna men i alla fall inte ökar belastningen. En ökad efterfrågan på hållbara investeringar ökar kraven både på den finansiella sektorn och näringslivet som helhet att ställa om. Det handlar inte bara om klimatneutralitet i produktionen eller ett aktivt miljöarbete i företaget. Hela kedjan involveras när avkastningskraven förutsätter hållbarhet. Ett exmpel är gröna obligationer ger lägre lånekostnader för företagen och en renare avkastning för investerarna. En tydlig morot som sänker kostnaderna och som ökar möjligheten till avkastning – en hållbar sådan.

För några år sedan, innan hållbarhetsboomen i finanssektorn ägde rum, sa en ägaransvarig på en av landets största banker till SvD: ”när kapitalet väl bestämmer sig för att skifta sina investeringar mot en hållbar riktning, då kommer omställningen att gå otroligt snabbt”.

Och mycket tyder på att det är precis vad vi ser nu. Aldrig tidigare har hållbarhet och klimat varit så högt på investerarnas agenda. Samtidigt tyder allt mer forskning på att hållbarhet för planeten och hållbarhet för plånboken också hänger ihop.

Patricia Hedelius & Peter Alestig
SvD Näringsliv