Program 2021

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00Moderatorerna från SvD Näringsliv öppnar konferensen
09:10Vad händer i världen och hur påverkar det Sveriges och världens investerarmiljö? – Post Covid-19?

• Pandemin – hur ser omställningen ut efter Covid-19 inom ekonomin och samhället?
• USA och maktskiftet: Bidenomics och återgång till det normala - eller?
• Får vi en framtid med lugnare handelskonflikter mellan till exempel USA och Kina – hur påverkar det Sverige?
• Ser vi ännu flera geopolitiska spänningar på horisonten framöver?
• Nu är Brexit här men hur påverkar det Sverige på lång sikt?
• En framåtblick, vad kan vi förvänta oss under de närmsta åren

John Hassler, Professor i makroekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet
09:50Democratization of Private Assets

Schroders has a mission to democratize private assets to enable diversification. The hunt for yield is constant and Georg Wunderlin will present how Schroders Capital, Schroders newly launched umbrella for all its capabilities within private assets, can assist and be a partner in that quest to earn additional yield as the advantages of a public/private mix in portfolios are becoming evermore clear.

Georg Wunderlin, Global Head of Private Assets, Schroders
10:20Förmiddagskaffe & nätverkande
10:50Renewables are not enough – infrastructure in a post COVID world

Covid-19 has highlighted the critical role of infrastructure to our societies and economies, but has also brought such disruption in a short period that will have longer lasting effects than ever before. For investors, it has been a lot more challenging to invest whilst taking a view for the next 20 to 40 years.

• What does the infrastructure of the future look like?
• How can we build a resilient portfolio that continues to deliver defensive, uncorrelated, predictable income and steady capital growth?
• Where can we find value?

Ingrid Edmund, Senior Portfolio Manager, Infrastructure Investments, Columbia Threadneedle
11:10Styrning av finansiella flöden för att uppnå globala hållbarhetsmål – regelverket, mätning och uppföljning

• TCFD och TNFD, samt den roll som dessa initiativ spelar i den pågående utvecklingen i skärningspunkten hållbarhet och investeringar.
• Vilket värde det nya regelverket inom taxonomin och indexen har, hur det påverkar.
• Mätning och uppföljning kring hållbar påverkan kopplat till de globala hållbarhetsmålen som är uppsatta.

Magnus Emfel, chefsekonom, Stiftelsen Världsnaturfonden WWF
11:40PANELDISKUSSION

Omställningen efter pandemin – ökade investeringar i infrastruktur och energiomställningen


Hur ser återstarten av ekonomin och omställningen till ett mer hållbart näringsliv och samhälle ut efter pandemin? Infrastruktur är något av det hetaste på finansmarknaden idag, när låga räntor ökar jakten på avkastning. Ägande i samhällsinfrastruktur, till exempel förnybar energi i form av vindkraft och solcellsanläggningar, drivs av att investeringarna är långsiktiga med relativt stabil avkastning och stabila kassaflöden. Det i sin tur genererar trygghet i de åtaganden företagen har gentemot sina kunder inom återförsäkring och pensionsplaceringar.

Paneldiskussionen är på engelska och leds av SvD Näringsliv.

Deltagare i paneldiskussionen:

Mikael Lundin, vd, Polhem Infra ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden

Johanna Strömsten Friberg, Portfolio Manager, International Real Assets, Alecta

Chantale Pelletier, Global Head of Infrastructure, Schroders

Marco van Daele, Co-CEO, SUSI Partners
12:20Lunch och Nätverkande
13:30PANELDISKUSSION

Coronakrisen - När ska finanspolitiken gå över från krishantering till ordinär politik? Hur ser exiten ut?


Hur mycket kan man ska öka stimulansen på sikt, vad kommer med åtstramning av finanspolitik, mer inflation? Kommer räntor att börja på att gå upp, klarar aktiemarknaden av en uppgång. Vilka risker finns det med att ha så låg ränta och så lätta monetära förhållanden under en så lång period? Paneldiskussionen är på svenska och leds av SvD Näringsliv.

Deltagare i paneldiskussionen:

Richard Gröttheim, vd, AP7

Niklas Ekvall, vd, AP4

Kerstin Hessius, vd, AP3

Lars-Göran Orrevall, Chief Investment Officer, Skandia
14:10Battery Technology - Driving the energy transition in a world of climate change

• Globally, we are in the middle of an energy transition with the focus being on decarbonisation and electrification to meet lower emission goals.
• Road transportation and the power sector, historically two of the most polluting sectors, are the initial focus of this megatrend.
• One of the key enablers in energy decarbonisation is the breakthrough of battery energy storage technology.
• How can we as Investors be part of this energy transition in a world of climate change?

Mobeen Tahir, CFA Associate Director, Research, WisdomTree
14:30Samverkan är avgörande för klimatomställningen - insikter från AP-fondernas etikråd

AP-fondernas etikråd ser tydliga resultat av samverkan vad gäller påverkansprocesser. Under 2021 har bland annat tech-bolagens ansvar kring integritet och mänskliga rättigheter och klimatomställningen stått högt på agendan. Etikrådets arbete visar tydligt att samverkan är avgörande för att uppnå effekt i viktiga och komplicerade frågor som kräver långsiktig utveckling och förändring.

• Översikt och insikter från Etikrådets olika projekt
• Vikten av att skapa en plattform för dialog om policyer och ökad transparens kring utmaningen
• Vad är nästa steg och hur kan vi genom samverkan mellan investerare, specifika sektorer och andra intressenter säkerställa att klimatomställningen genomförs?

John Howchin, Generalsekreterare, AP-fondernas etikråd
15:00Integrating ESG for a more sustainable built environment

• Invesco Real Estate ESG strategy
• Pathway to Net Zero: Our tangible approach to decarbonisation
• A transition to the future: physical and transition risks in real estate

Maximilian Kufer, Head of ESG, Invesco Private Markets
15:20Eftermiddagskaffe & nätverkande
15:50Introduktion till paneldiskussion - är det dags med ett provisionsförbud i fondbranschen?

Erik Thedéen, Generaldirektör, Finansinspektionen
16:00PANELDISKUSSION

Pensionsfokus - aktuella nyheter och är det dags med ett provisionsförbud i fondbranschen?


Vilka effekter skulle ett provisionsförbud kunna få för branschen och för fondbolagen och hur behöver i så fall distributörers affärsmodeller förnyas och anpassas. Detta och andra aktuella frågor med pensionsfokus kommer att diskuteras under denna panel.

Paneldiskussionen är på svenska och leds av SvD Näringsliv.

Deltagare i paneldiskussionen:

Ann Grevelius, Co-founder & Chairman of the Board, Optise

Erik Thedéen, Generaldirektör, Finansinspektionen

Rikard Josefson, CEO, Avanza

Paneldeltagare uppdateras löpande

16:30Our focus on how to up our performance, risk taking and using experience from sports psychology – Case from Norges Bank Investment Management (NBIM)

Daniel Balthasar, Global Co Head of Sector Strategies and Anders Meland, expert in sport phycology, Norges Bank Investment Management (NBIM)
17:10Moderatorerna summerar och avslutar SvD Investor Summit 2021
17:20 - 18:10Mingel med dryck och tilltugg