Program 2023

08:30Registrering och nätverkande
09:00Moderator Erik Wahlin från SvD Näringsliv öppnar upp SvD Investor Summit 2023
09:10Aktuell makroekonomi, en föränderlig värld och det långsiktiga investeringsklimatet

Under det senaste 1 ½ året har det geopolitiska landskapet ritats om i snabb takt. Politiska beslut prioriterar i allt högre grad inhemsk säkerhet framför ekonomisk effektivitet, företag går från globala till regionala värdekedjor medan klimatomställning och snabb teknisk utveckling skärper kraven på global samverkan. Vi har många utmaningar framför oss, men också möjligheter.

• Inflationskontroll vs tillväxt – hur har Fed och andra centralbanker klarat balansgången, övergående eller strukturella krafter och hur påverkas hushåll och företag?
• Inför presidentvalsåret 2024 – vad står på spel för USA och resten av världen?
• Konkurrensen USA-Kina och nord vs syd – hur ser det framtida globala ekonomiska ledarskapet ut i en multipolär värld?

Elisabet Kopelman, USA-ekonom, SEB
09:50I väntan på en makroekonomisk uppgång – strategier för investeringar i en osäker omvärld

• Fickor av låga värderingar för långsiktiga investeringar
• Hur tänka kring riskvilja i ett växlande investeringsklimat

Per Hammarlund, Chief Investment Strategist, Fjärde AP-fonden (AP4)
10:20Förmiddagskaffe och nätverkande
11:00PANEL DISCUSSION
How to manage risk and willingness to take risks in an uncertain investment climate


• What are the implications for institutional investors in the short and long term of dealing with unpredictable events?
• How can we think from a risk management perspective in this tense geopolitical situation?
• Increased inflation pressure and interest rate increases - even higher risk of weakened or no growth.
• When will it turn around and how do we meet the challenge?

Erik Wahlin, SvD Näringsliv leads the panel discussion with the participants:

Per Hammarlund, Chief Investment Strategist, Fjärde AP-fonden (AP4)
Tomas Flodén, Chef Kapitalförvaltningen & Vd AMF Fonder, AMF
Mark Nash, Investment Manager, Fixed Income - Absolute Return, Jupiter Asset Management
11:40Misconceptions, Innovations, Opportunities in High Yield

Paul Benson, Head of Efficient Beta at Insight Investment, will take us on a deeper dive into higher yielding corporate bonds, an asset class that is looking increasingly attractive in the post-Quantitative Easing regime with the potential to deliver equity-like returns and bond-like risk.

• Based on research outcomes, he will shed light on common misconceptions around default rates and liquidity concerns that may be preventing investors from viewing the asset class objectively.
• He will also share insights on how one can harness the latest innovation in trading technology to overcome high friction and liquidity challenges to harvest the full risk premium in high yield bonds.

Paul Benson, Head of Efficient Beta, Insight Investment

Presentationen är på engelska.
12:10Lunch och nätverkande
13:20EM - the overlooked green transition opportunities

• EM at (or past) a macro and micro inflection point
• How transition opportunities are being thrown up in unfashionable places
• Improving your risk adjusted return with an income focus

Matt Williams, Senior Investment Director, Global Emerging Markets (GEM), abrdn
Presentationen är på engelska
13:40Hur bygga vidare på och utveckla Etikrådets verksamhet framöver för att utveckla hållbarhetsarbetet i både företagen och i samhället?

Jenny Gustafsson, Tillträdande Chef, AP-fondernas etikråd
14:10Eftermiddagskaffe och nätverkande
14:40PANELDISKUSSION
ESG Impact investing – utmaningar och möjligheter


Hållbarhet ur ett investeringsperspektiv där vi kommer att diskutera ämnen som:
• Tillväxtmarknader
• ESG Backlash i USA?
• Aktivt ägande av ESG
• Passiv investering i ESG
• Kampen för gröna investeringar mellan USA och EU

Erik Wahlin, SvD Näringsliv leder paneldiskussionen med deltagarna:

Jenny Gustafsson, Tillträdande Chef, AP-fondernas etikråd
Carina Silberg, Head of Governance and ESG, Alecta
Jana Harvey, Senior Portfolio Manager within the Emerging Markets Team, RBC BlueBay Asset Management

Paneldeltagare uppdateras löpande
15:10Riksbankens syn på ekonomin och arbete med penningpolitik i en orolig omvärld

• Penningpolitik i en orolig omvärld – hur agera?
• Kronan påverkas av en volatil miljö
• Vad kommer att påverka inflationen i framtiden?

Martin Flodén, vice riksbankschef, Riksbanken
15:40PANELDISKUSSION
Långsiktiga investeringar i en hållbar infrastruktur och energiomställning


Är infrastruktur och energiomställningen i en osäker värld med stora geopolitiska spänningar och makroekonomiska utmaningar med hög inflation och högre räntor en bra långsiktig investering? Teman som vi kommer att diskutera under diskussionen är till exempel.

• Förnybar kraftproduktion
• Energilagring och energidistribution
• Digital infrastruktur
• Transportinfrastruktur

Erik Wahlin, SvD Näringsliv leder paneldiskussionen med deltagarna:

Liisa Raasakka, Head of the EIB Group representation Sweden, Stockholm Office, European Investment Bank (EIB)

Paneldeltagare uppdateras löpande
16:10Moderator Erik Wahlin, SvD Näringsliv avslutar SvD Investor Summit 2023
16:20-17:10Mingel med dryck och tilltugg