Program 2020

09:00Moderatorerna Louise Andrén Meiton, nyhetschef, SvD Näringsliv och Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker på SvD öppnar konferensen
09:05Opening remarks an update regarding the geopolitical environment – challenges and disruptions

Sony Kapoor, Managing Director, Re-Define

Föredraget hålls på engelska.
09:15Vad händer i världen och hur påverkar det Sveriges ekonomi

• Är vi på väg mot en kris eller i en normal konjunkturavmattning?
• Är penningpolitiken uttömd och i så fall finanspolitik det som ska stabilisera ekonomin?
• Upptrappade handelskonflikter – hur påverkar det Sverige?
• Brexit – hur hantera detta?
• En framåtblick, vad kan vi förvänta oss under de närmsta åren

Karolina Ekholm, Professor, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet

Föredraget hålls på svenska.
09:35ESG, we know it matters, but how do we measure it?

With the growing adoption of ESG outcomes as an investment objective, attention is increasingly focusing on measurement. Asset owners need to be able to judge these outcomes on a consistent basis, and across their entire portfolio. This presentation will explore methods of assessing the impact that an investment has on the environment and society and how this approach can be extended from equities and credit to sovereign bonds.

Carolina Minio-Paluello, Global Head of Product, Solutions and Quant, Schroders

Andrew Howard, Global Head of Sustainable Investment, Schroders


Föredraget hålls på engelska.
09:55Investments in Water and Waste Management

• The story of water and waste is as old as civilisation itself, which continues to evolve. Primitive settlements have evolved into major towns and big cities, with the most successful ones demonstrating great water and sanitation systems. The theme is global, but impacts everyone at a local level.
• Population growth, environmental constraints, supportive regulation, urbanisation rate and global wealth creation are all working conjunctively in the themes’ favour. Companies involved in the waterand waste value chains are at the centre of one of the major themes of life on earth. Yet these remain under-researched sectors, with few funds investing across both.
• What factors count for a distinctive, replicable bottom-up investment process in sustainable water and waste?

Saurabh Sharma, Assistant Portfolio Manager, Equities, Fidelity International

Föredraget hålls på engelska.
10:15Paus
10:30Introduktion till paneldiskussion om framtidens infrastrukturinvesteringar och transformationen till grön energi

Mikael Karlsson, Docent i miljövetenskap, KTH

Föredraget hålls på svenska.
10:40PANELDISKUSSION

Framtidens infrastrukturinvesteringar och transformationen till grön energi


Deltagare i paneldiskussionen:

Thina Margrethe Saltvedt, Senior Advisor Sustainable Finance,, Nordea Bank

Mikael Karlsson, Docent i miljövetenskap, KTH

Mikael Lundin, vd, Polhem Infra ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, Vattenfall


Panelen hålls på svenska.
11:00Expertise from the petroleum industry can be reused to guide the energy sector through a green transition

• The question is how quickly we can turn away from fossil fuels and towards green energy.
• This transition will require both large-scale investment and proactive politicians

Thina Margrethe Saltvedt, Senior Advisor Sustainable Finance, Nordea Bank

Föredraget hålls på engelska.
11:20How to capture the best opportunities in global fixed income

• What is the purpose of fixed income
• How to skew the odds in your favour:
- Adopt a global approach to asset allocation
- Adopt a global approach to stock selection
- Adopt a global approach to ESG integration
• Then you are able to capture the best risk adjusted income on offer while guarding against significant drawdowns

Simon Cooke, Portfolio Manager, Insight Investment

Föredraget hålls på engelska.
11:40Lunch och Nätverkande
12:40PANELDISKUSSION

Hur kan vi som investerare driva utvecklingen inom ESG och hållbarhet framåt och vilka alternativa investeringar är intressanta?


Deltagare i paneldiskussionen:

Richard Gröttheim, vd, AP7

Carina Silberg, Head of Sustainability, Alecta

Niklas Ekvall, vd, AP4

Gunnela Hahn, Head of Sustainable Investment, Svenska kyrkan

John Howchin, Generalsekreterare, The Council on Ethics for Sweden’s AP Funds AP1-4

Joshua Kendall, Head of Responsible Investment Research, Insight Investments


Panelen hålls på engelska.
13:10Renewables are not enough: more investment in decarbonizing across infrastructure sectors is required to meet Paris targets

Clean power generation has been at the centre of the debate on achieving the Paris climate targets and the efforts to limit global warming. There is increasing evidence that however successful, this alone will not be enough to meet climate targets.

• The focus for reducing emissions needs to extend to the use of fossil fuels across all industry sectors, including transportations, heating and building.
• As long term investors, we advocate the urgency of a sustainable approach to all infrastructure sectors.
• Now is the time to take a progressive investment approach towards infrastructure and implement targeted decarbonisation plans and exposure to “green” revenues as mitigation across all sectors.

Ingrid Edmund, Senior Portfolio Manager, Columbia Threadneedle Investments

Föredraget hålls på engelska.
13:30Genomgång av förslaget till nya regler för ett upphandlat fondtorg för premiepension – vad innebär det i praktiken?

Utredningens förslag innebär att premiepensionens fondtorg, i vardagligt tal kallat PPM, inte längre ska vara öppet för alla fonder som uppfyller kriterierna. Istället ska det ske en upphandling av fonder där en stor del av de nuvarande fonderna sållas bort.

Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning, Pensionsmyndigheten Sverige

Föredraget hålls på svenska.
13:40PANELDISKUSSION

Premiepensionen – nytt förslag men vad är utmaningarna, riskerna och möjligheterna?


Deltagare i paneldiskussionen:

Richard Gröttheim, vd, AP7

Helene Wall, chefsjurist, Fondbolagens förening

Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning, Pensionsmyndigheten Sverige


Panelen hålls på svenska.
14:00Investerares jakt på netto noll-ekonomin

I januari i år presenterade World Economic Forum i Davos ett nytt manifest som inkluderade stakeholder capitalism och sustainable growth. Samtidigt presenterar EU sin Green Deal och Regeringskansliet en Plattform för internationellt hållbart företagande. Stort fokus ligger alltså under 2020 på rättvist företagande och integration av FNs hållbarhetsmål.

• Hur ser investerare att regelverk, andra initiativ och jakten på en netto noll-ekonomi kommer att påverka deras arbete?
• Utvecklingsbehov och de globala ramverken (agenda 2030)

Magnus Billing, vd, Alecta

Sony Kapoor, Managing Director, Re-Define

Föredraget hålls på svenska.
14:20Vad gör Europeiska Investeringsbanken för att ställa om till en grön bank?

Liisa Raasakka, Head of the EIB Group representation for Sweden Stockholm Office, European Investment Bank (EIB)

Föredraget hålls på Svenska.
14:40Ending remarks an update regarding future trends, challenges and disruptions in investments

Sony Kapoor, Managing Director, Re-Define

Föredraget hålls på engelska.
15:00Moderatorerna sammanfattar och avslutar konferensen