Program 2019

08:00Registrering och morgonkaffe
09:00Förtroende och digitalisering – går det ihop?

• Hur ser människor på förtroende och institutioner i samhället i stort och hur förändras det över tid?
• Hur vi skapar förtroende på nya sätt och tar tillvara på digitaliseringens möjligheter, t ex blockkedjeteknik
• Identifiera tekniska möjligheter med enkelhet, säkerhet och anonymitet
• Hur banker bäst tar tillvara och utvecklar förtroendet i framtiden och hur det går att skapa försprång med ny teknik

Magnus Kempe, Director Retail & Finance, Kairos Future

Sara Öhrvall, Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer, SEB

Göran Sundin, utvecklingsstrateg, Skatteverket
10:00The future Bank landscape – successful cooperation practices between Startups and Banks

• The pathway towards FinTech – how we got here
• What could we learn from the past cooperation’s with fintech and banks?
• What customers want: 8 key developments within innovative banks
• Examples of the best practices from the Swedish FinTech scene

Michal Gromek, Researcher on FinTech and Crowdfunding, Handelshögskolan
11:00Utmaningar med kundengagemang i en digitaliserad värld

• Hur Nordnet får kundernas engagemang
• Hur når du olika kundsegment?
• Vilka skillnader kan vi se i engagemang då – mot nu?

Anders Danielsson, tf. vd, Nordnet
12:00Förtroende och digitalisering – går det ihop?

• Hur ser människor på förtroende och institutioner i samhället i stort och hur förändras det över tid?
• Hur vi skapar förtroende på nya sätt och tar tillvara på digitaliseringens möjligheter, t ex blockkedjeteknik
• Identifiera tekniska möjligheter med enkelhet, säkerhet och anonymitet
• Hur banker bäst tar tillvara och utvecklar förtroendet i framtiden och hur det går att skapa försprång med ny teknik

Magnus Kempe, Director Retail & Finance, Kairos Future

Sara Öhrvall, Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer, SEB

Göran Sundin, utvecklingsstrateg, Skatteverket
13:00The future Bank landscape – successful cooperation practices between Startups and Banks

• The pathway towards FinTech – how we got here
• What could we learn from the past cooperation’s with fintech and banks?
• What customers want: 8 key developments within innovative banks
• Examples of the best practices from the Swedish FinTech scene

Michal Gromek, Researcher on FinTech and Crowdfunding, Handelshögskolan
14:00Utmaningar med kundengagemang i en digitaliserad värld

• Hur Nordnet får kundernas engagemang
• Hur når du olika kundsegment?
• Vilka skillnader kan vi se i engagemang då – mot nu?

Anders Danielsson, tf. vd, Nordnet
15:00Förtroende och digitalisering – går det ihop?

• Hur ser människor på förtroende och institutioner i samhället i stort och hur förändras det över tid?
• Hur vi skapar förtroende på nya sätt och tar tillvara på digitaliseringens möjligheter, t ex blockkedjeteknik
• Identifiera tekniska möjligheter med enkelhet, säkerhet och anonymitet
• Hur banker bäst tar tillvara och utvecklar förtroendet i framtiden och hur det går att skapa försprång med ny teknik

Magnus Kempe, Director Retail & Finance, Kairos Future

Sara Öhrvall, Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer, SEB

Göran Sundin, utvecklingsstrateg, Skatteverket
16:00The future Bank landscape – successful cooperation practices between Startups and Banks

• The pathway towards FinTech – how we got here
• What could we learn from the past cooperation’s with fintech and banks?
• What customers want: 8 key developments within innovative banks
• Examples of the best practices from the Swedish FinTech scene

Michal Gromek, Researcher on FinTech and Crowdfunding, Handelshögskolan
17:00Utmaningar med kundengagemang i en digitaliserad värld

• Hur Nordnet får kundernas engagemang
• Hur når du olika kundsegment?
• Vilka skillnader kan vi se i engagemang då – mot nu?

Anders Danielsson, tf. vd, Nordnet
18:00Förtroende och digitalisering – går det ihop?

• Hur ser människor på förtroende och institutioner i samhället i stort och hur förändras det över tid?
• Hur vi skapar förtroende på nya sätt och tar tillvara på digitaliseringens möjligheter, t ex blockkedjeteknik
• Identifiera tekniska möjligheter med enkelhet, säkerhet och anonymitet
• Hur banker bäst tar tillvara och utvecklar förtroendet i framtiden och hur det går att skapa försprång med ny teknik

Magnus Kempe, Director Retail & Finance, Kairos Future

Sara Öhrvall, Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer, SEB

Göran Sundin, utvecklingsstrateg, Skatteverket
19:00Moderatorerna avslutar konferensen