Program 2023

08:30Registrering och nätverkande
09:00Moderator Erik Wahlin och Louise Andrén Meiton, Chef, SvD Näringsliv öppnar upp SvD Investor Summit 2023
09:10Aktuell makroekonomi, en föränderlig värld och det långsiktiga investeringsklimatet

Under det senaste 1 ½ året har det geopolitiska landskapet ritats om i snabb takt. Politiska beslut prioriterar i allt högre grad inhemsk säkerhet framför ekonomisk effektivitet, företag går från globala till regionala värdekedjor medan klimatomställning och snabb teknisk utveckling skärper kraven på global samverkan. Vi har många utmaningar framför oss, men också möjligheter.

• Inflationskontroll vs tillväxt – hur har Fed och andra centralbanker klarat balansgången, övergående eller strukturella krafter och hur påverkas hushåll och företag?
• Inför presidentvalsåret 2024 – vad står på spel för USA och resten av världen?
• Konkurrensen USA-Kina och nord vs syd – hur ser det framtida globala ekonomiska ledarskapet ut i en multipolär värld?

Elisabet Kopelman, USA-ekonom, SEB
09:50I väntan på en makroekonomisk uppgång – strategier för investeringar i en osäker omvärld

• Fickor av låga värderingar för långsiktiga investeringar
• Hur tänka kring riskvilja i ett växlande investeringsklimat

Per Hammarlund, Chief Investment Strategist, Fjärde AP-fonden (AP4)
10:20Förmiddagskaffe och nätverkande
10:50PANEL DISCUSSION
How to manage risk and willingness to take risks in an uncertain investment climate


• What are the implications for institutional investors in the short and long term of dealing with unpredictable events?
• How can we think from a risk management perspective in this tense geopolitical situation?
• Increased inflation pressure and interest rate increases - even higher risk of weakened or no growth.
• When will it turn around and how do we meet the challenge?

Erik Wahlin, SvD Näringsliv leads the panel discussion with the participants:

Per Hammarlund, Chief Investment Strategist, Fjärde AP-fonden (AP4)
Tomas Flodén, Chef Kapitalförvaltningen & Vd AMF Fonder, AMF
Mark Nash, Head of Absolute Return, Jupiter Asset Management
11:20Misconceptions, Innovations, Opportunities in High Yield

Paul Benson, Head of Efficient Beta at Insight Investment, will take us on a deeper dive into higher yielding corporate bonds, an asset class that is looking increasingly attractive in the post-Quantitative Easing regime with the potential to deliver equity-like returns and bond-like risk.

• Based on research outcomes, he will shed light on common misconceptions around default rates and liquidity concerns that may be preventing investors from viewing the asset class objectively.
• He will also share insights on how one can harness the latest innovation in trading technology to overcome high friction and liquidity challenges to harvest the full risk premium in high yield bonds.

Paul Benson, Head of Efficient Beta, Insight Investment

Presentationen är på engelska.
11:50EM - the overlooked green transition opportunities

• EM at (or past) a macro and micro inflection point
• How transition opportunities are being thrown up in unfashionable places
• Improving your risk adjusted return with an income focus

Matt Williams, Senior Investment Director, Global Emerging Markets (GEM), abrdn
Presentationen är på engelska
12:10Lunch och nätverkande
13:20Cursed or Graced? A Value Manager in Silicon Valley: An Historical and Current Perspective of Value vs The Market

• A Quarter Century of the Fed’s Put and its impact on rates, style returns
• 2023: Culminating in The Magnificent 7 – profits, returns and valuations vs. The average stock
• Opportunities Abound: P/E Dispersion Near Tech Bubble Levels
• Risks Lurk: Peak Margins and an EPS Growth Decomposition of the US Market
• Party like it’s 1999? Timely Lessons for Today from the Tech Bubble

Eric Lynch, Managing Director and a member of the Investment Committee, Scharf Investments
13:40Hur bygga vidare på och utveckla Etikrådets verksamhet framöver för att utveckla hållbarhetsarbetet i både företagen och i samhället?

Jenny Gustafsson, Director, AP-fondernas etikråd
14:10Eftermiddagskaffe och nätverkande
14:40PANELDISKUSSION
ESG Impact investing – utmaningar och möjligheter


Hållbarhet ur ett investeringsperspektiv där vi kommer att diskutera ämnen som:
• Tillväxtmarknader
• ESG Backlash i USA?
• Aktivt ägande av ESG
• Passiv investering i ESG
• Kampen för gröna investeringar mellan USA och EU

Erik Wahlin, SvD Näringsliv leder paneldiskussionen med deltagarna:

Jenny Gustafsson, Director, AP-fondernas etikråd
Carina Silberg, Head of Governance and ESG, Alecta
Jana Harvey, Senior Portfolio Manager within the Emerging Markets Team, RBC BlueBay Asset Management

Paneldeltagare uppdateras löpande
15:10Riksbankens syn på ekonomin och arbete med penningpolitik i en orolig omvärld

• Penningpolitik i en orolig omvärld – hur agera?
• Kronan påverkas av en volatil miljö
• Vad kommer att påverka inflationen i framtiden?

Martin Flodén, vice riksbankschef, Riksbanken
15:40PANELDISKUSSION
Näringslivets omställning till en grön ekonomi – långsiktiga investeringar


• Hur ställer vi om samtidigt som vi bygger en konkurrenskraft i världsklass?
• Finns kompetensen och arbetskraften inom branschen för denna omställning?
• Utmaningar och möjligheter inom hard-to-abate sektorn
• Är denna omställning med stora geopolitiska spänningar och makroekonomiska utmaningar en bra långsiktig investering?

Erik Wahlin, SvD Näringsliv leder samtalet med deltagarna:

Liisa Raasakka, Head of the EIB Group representation Sweden, Stockholm Office, European Investment Bank (EIB)
Niclas Carlsson, Enhetschef internationellt affärs och investeringsfrämjande, Energimyndigheten
Otto Gernandt, CFO, H2 Green Steel
Tim Brooks, Avdelningschef Företag, Tillväxtverket

16:10Moderator Erik Wahlin, SvD Näringsliv avslutar SvD Investor Summit 2023
16:20-17:10Mingel med dryck och tilltugg