Talare 2023

Martin Flodén_Investor

Martin Flodén

vice riksbankschef, Riksbanken

Carina Silberg

Carina Silberg

Head of Governance and ESG Alecta

Elisabet Kopelman

Elisabet Kopelman

USA-ekonom SEB

erik wahlin 2

Erik Wahlin

SvD Näringsliv

Jana Harvey RBC BlueBay

Jana Harvey

Senior Portfolio Manager within the Emerging Markets Team, RBC BlueBay Asset Management

jenny gustafsson

Jenny Gustafsson

Tillträdande Chef AP-fondernas etikråd

Liisa Raasakka

Liisa Raasakka

Head of the EIB Group representation Sweden Stockholm Office, European Investment Bank (EIB)

mark nash

Mark Nash

Head of Absolute Return, Jupiter Asset Management

noname

Otto Gernandt

CFO, H2 Green Steel

noname

Niclas Carlsson

Enhetschef internationellt affärs och investeringsfrämjande, Energimyndigheten

Paul Benson

Paul Benson

Head of Efficient Beta Insight Investment

Per Hammarlund

Per Hammarlund

Chief Investment Strategist Fjärde AP-fonden (AP4)

tim brooks

Tim Brooks

Avdelningschef Företag, Tillväxtverket

tomas floden

Tomas Flodén

Chef Kapitalförvaltningen & Vd AMF Fonder AMF

matthew williams

Matt Williams

Senior Investment Director, Global Emerging Markets (GEM), abrdn

Eric Lynch

Eric Lynch

Managing Director and a member of the Investment Committee, Scharf Investments